Oudervertegenwoordiging

Sinds lange tijd hebben de speltakken van de Jan van Hoof een ouder die als aanspreekpunt fungeert bij de activiteiten van de vereniging. Op deze pagina leest u alles over de oudervertegenwoordiging van de Welpen.

Kampvuur

Wie is de oudervertegenwoordiger?

Rudolf Oosterbaan zal zich opstellen als de oudervertegenwoordiger namens de Welpen. Rudolf is zelf ouder van een welp en een verkenner.

Wat is de rol van de oudervertegenwoordiger?

De oudervertegenwoordiger is aanwezig bij de groepsraad, en kan daarnaast als aanspreekpunt fungeren voor andere ouders indien het zaken betreft waarvoor de leiding minder snel benadert wordt. Zo kan de oudervertegenwoordiger bijvoorbeeld bepaalde zaken bespreken met het leidingteam, of meenemen naar de groepsraad indien nodig.

Wat is de groepsraad?

De groepsraad wordt gevormd door de leiding van alle speltakken, andere vrijwilligers en het bestuur. De groepsraad vergadert 6 x per jaar en tijdens deze vergaderingen worden belangrijke zaken besproken, zoals de jaarplanning, de groepsactiviteiten en de ontwikkeling van de groep en de leiding zelf. Bij de groepsraad is voor iedere speltak ook een oudervertegenwoordiger aanwezig die de belangen van de jeugdleden die nog niet bij de groepsraad mogen zijn vertegenwoordigd.

Contact opnemen

Jeugdleden en ouders/vertegenwoordigers van jeugdleden kunnen hun vragen of suggesties bij deze vertegenwoordigers kwijt of via deze vertegenwoordigers ter bespreking in de groepsraad aanbrengen. Uiteraard blijft ook de mogelijkheid om de leiding en het bestuur rechtstreeks te benaderen. U kunt met Rudolf in contact komen via ouder-welpen@janvanhoof.nl of op telefoonnummer 06-16568643.