Insigne EHBO

Wat is het insigne EHBO?

EHBO

Het insigne “EHBO” valt onder het activiteitengebied Veilig & Gezond. Het insigne EHBO laat zien dat je alles weet over veiligheid. Dat je weet hoe je moet reageren bij brand, bij een klein ongeval en hoe verschillende activiteiten veilig kunnen verlopen.

TIP: Kijk op www.ehbo.nl/jeugd/ voor meer informatie over dit onderwerp.

Opdrachten

  • Vertel wat je moet doen als iemand bewusteloos raakt.
  • Ontwerp een nieuw soort pleister. Denk aan de vorm, kleur, etc.
    Gebruik hiervoor een echte pleister of maak een poster waarop je jouw nieuwe pleister tekent/ontwerpt.
  • Laat zien dat je weet hoe je (snel) een brancard moet maken.
    Maak een (miniatuur) brancard van 2 stokken/takken en een zeil.
  • Bereid jezelf voor op een brandoefening. Maak een plattegrond van het clubhuis en geef aan waar de (nood)uitgangen en blusmiddelen te vinden zijn.

Terug naar alle Insignes