Over de Welpen

LogoWij zijn de Welpen-jongens. Jongens van 7 tot 11 jaar.
Op zaterdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur komen we bij elkaar. Dit noemen we de opkomst.

De Welpenspeltak is gebaseerd op het jungleboek. In dit verhaal wordt een jongen, Mowgli, opgevoed door een groep wolven. Samen met zijn dierenvrienden ontdekt hij de wereld om zich heen. In het verhaal staan respect en samenwerking centraal.

De horde:

Het ‘spel van verkennen’ wordt door en met de ‘hele groep’ gespeeld (de horde). De horde is daarnaast in subgroepjes verdeeld die we nesten noemen. Een nest bestaat uit vijf à zes jongens. Voor nieuwe jongens is dit zeer prettig, want op deze manier voelt hij zich sneller op z’n gemak en leert hij de jongens op een leuke manier kennen. Met deze manier van indelen proberen we de Welpen zoveel mogelijk zichzelf te laten zijn.

In een nest wordt door de leiding een aanvoerder en een assistent aangewezen om het nest aan te moedigen bij spelen en de taak van de leiding een beetje over te nemen door de orde in het nest te handhaven. De aanvoerder en de assistent worden bij ons respectievelijk ‘gids’ en ‘helper’ genoemd.

De Scoutingkleding:

Koken met de WelpenNet als bij veel andere verenigingen en (sport)clubs heeft Scouting z’n eigen vrijetijdskleding. Elk lid van de groep draagt deze Scoutingkleding vanaf de installatie.
Over het algemeen vindt de installatie plaats ongeveer 6 weken na toetreding tot de groep. Voorwaarde is wel dat hij de installatie-eisen van de groep kent. Deze worden in de weken daarvoor uitgedeeld. De Scoutingkleding dat bij de installatie uitgereikt wordt, is het bewijs ‘dat je erbij hoort’. Tevens is het een aanduiding voor het nationale maar ook voor het internationale karakter van Scouting.

De Scoutingkleding bestaat uit:

  • Groene Scoutfit blouse met bijhorende insignes
  • Lange donkerblauwe (spijker)broek
  • Groepsdas
  • Hiervoor genoemde onderdelen dienen voor de installatie aangeschaft te worden bij de leiding m.u.v. de broek.

Groepsdas:
De groepsdas die de Welp bij zijn installatie ontvangt blijft eigendom van de groep en moet bij het verlaten van de groep worden ingeleverd.

 

Installatie:


De installatie is een korte ceremonie waarin uw zoon echt officieel lid wordt gemaakt van Scouting en onze horde.

Bij de installatie legt de Welp de volgende belofte af:

“Ik beloof mijn best te doen
Een goede Welp te zijn

Iedereen te helpen waar ik kan
En me te houden aan de Welpenwet
Jullie kunnen op me rekenen”

Deze Welpenwet luidt:

“Een Welp speelt samen met de anderen in de jungle.
Een welp is eerlijk, vriendelijk en zet door.
Een Welp zorgt goed voor de natuur”.

 

Kampen:

Welpen op zomerkampEen van de hoogtepunten in het jaar is het zomerkamp. In de eerste week van de schoolvakantie gaan de Welpen acht dagen (van zaterdag t/m zaterdag) logeren in een clubhuis van een andere Scoutinggroep in Nederland. Dat is voor velen erg spannend, maar ook enorm leuk om te ervaren! De leiding haalt dan alles uit de kast om er een spectaculair kamp van te maken. We beleven altijd een spannend avontuur en het is iets waar het hele jaar naar wordt uitgekeken!

Om te wennen aan het weg zijn van huis, blijven we in het voorjaar (meestal in mei/juni) een nachtje slapen tijdens een minikamp/weekendkamp.

De contributie:

Om lid te kunnen zijn van Scouting Nederland en om de programma’s, waar veel materiaal verbruikt wordt, te kunnen bekostigen betaald elk lid contributie. De hoogte van de contributie voor de Welpen  seizoen 2019/2020 bedraagt € 200,-. Hierin zit ook de bijdrage voor het jaarlijkse zomerkamp.

De kosten voor de Scoutingkleding is niet in de contributie inbegrepen en zal apart met de leiding afgerekend moeten worden. Een compleet Scoutfit pakket (groene blouse, insignes, groepsdas met dasring etc) kost circa € 50,00.

Verdere kosten

Bijzondere activiteiten
Voor bijzondere activiteiten, denk aan een weekendkamp, of dagje uit wordt een bescheiden eigen bijdrage gevraagd. (meestal zijn dit bedragen onder de € 20,00.) 

Voor zomerkamp vragen we ook een extra bijdrage rond de € 20 – € 50 euro.