Vertrouwenspersoon

We doen ons best om te zorgen dat Scouting voor iedereen een leuke en leerzame vrijetijdsbesteding is. We willen dat iedereen die lid is van Scouting Jan van Hoof-groep zich daar thuis en veilig voelt. Toch kan het zijn de je in een situatie komt waarover je graag met iemand in vertrouwen wilt kunnen praten. Dit geldt zowel voor jeugdleden, hun ouders als voor vrijwilligers. Voor dit soort situaties is er binnen Scouting Jan van Hoof-groep een vertrouwenspersoon aangesteld.

Wat doet de vertrouwenspersoon?

De vertrouwenspersoon is beschikbaar voor een gesprek en advies als het moeilijk of onwenselijk is om deze vragen direct met de betrokkene(n) te bespreken. Dit kan gaan om zaken rondom: pesten, alcohol, drugs, geweld of ongewenste intimiteiten. Maar het kan ook over andere zaken gaan, die betrekking hebben op het deelnemen aan Scouting. Bijvoorbeeld financiële problemen, waardoor een lid niet deel kan nemen aan een kamp.

Zoals de naam ‘vertrouwenspersoon’ al zegt, wordt alles wat met de vertrouwenspersoon wordt besproken, vertrouwelijk behandeld. Dat wil zeggen dat niemand hoeft te weten wat er met de vertrouwenspersoon is besproken of dát er met de vertrouwenspersoon contact is gezocht. Andere mensen (bestuur, ouders, betrokkenen) worden alleen ingelicht als dat samen is afgesproken. Alleen als er sprake is van strafbare feiten dan zal er, in overleg, contact gezocht moeten worden met het bestuur en het bevoegd gezag.

De vertrouwenspersoon zal samen met de melder proberen te zoeken naar een oplossing. Dat kan bijvoorbeeld een gesprek met de leiding of met het bestuur zijn. Desgewenst kan de vertrouwenspersoon hier ook bij aanwezig zijn om de melder bij te staan. De vertrouwenspersoon zal niet optreden als mediator. Ook kan de vertrouwenspersoon de melder in contact brengen met personen of instanties die verder kunnen helpen in het specifieke probleem. In ernstigere gevallen kan het ook steun zijn bij het doen van aangifte en in gang zetten van het protocol ongewenst gedrag.

Wie is de vertrouwenspersoon?

Michel Laan heeft jarenlang deel uitgemaakt van onze groep. Hij is onder andere actief geweest als Verkennersleiding en later heeft hij ook een bestuursfunctie als groepsbegeleider op zich genomen. Na een poosje minder actief geweest te zijn hebben wij hem benaderd of hij voor onze groep vertrouwenspersoon wilt zijn en dat wilde hij wel. In de groepsraad van 2 december 2020 is Michel officieel ingestemd als vertrouwenspersoon.

Michel is niet wekelijks aanwezig op het clubhuis en daardoor zeer goed in staat om onpartijdig en onbevooroordeeld te luisteren.
Michel is telefonisch bereikbaar via het telefoonnummer in het informatieboekje* of per e-mail op: vertrouwenspersoon@janvanhoof.nl

*Het informatieboekje is te verkrijgen bij de speltakleiding of u kunt deze vinden in de folderbak bij de ingang.


Ga hier terug naar de hoofdpagina over “sociale veiligheid”

Lees hier meer over: gedragsregels

Lees hier meer over: omgangregels

Lees hier meer over: Scoutingregels

Lees hier meer over het aannamebeleid van nieuwe vrijwilligers

Lees hier meer over de VOG