Opkomsten

Elke zaterdag is er weer een leuke opkomst (m.u.v. de eerste zaterdag in de vakantie’s en een enkele andere keer in het jaar). Zie voor de laatste planning en bijzonderheden de agendapagina.

Speciale Opkomsten

Regelmatig organiseren wij ook speciale opkomsten. Regelmatig moet je je voor deze opkomsten opgegeven, hierdoor weten wij hoeveel verkenners er meedoen en kunnen we hier rekening mee houden. Je kan je voor deze opkomsten opgeven door middel van het strookje wat je bij de brief over de opkomst vind. Deze brieven worden uitgedeeld tijdens de opkomsten. Daarnaast worden ze ook rondgemaild en op de brievenpagina van deze website geplaatst. Tegenwoordig kan je je ook via de website opgeven voor deze opkomsten. Op deze pagina vind je de speciale opkomsten waarvoor je je op dit moment kan opgeven.

Afmelden

Mocht je onverhoopt een keer zaterdag verhinderd zijn om naar de opkomst te kunnen komen, dan moet je je afmelden bij de leiding. Het afmelden kan op de volgende manieren:

Insignes

Voor en na de opkomst kan je aan insignes werken (soms ook tijdens de opkomsten). Door middel van de insignes leer je de scoutingtechnieken waardoor je ze gemakkelijker kan toepassen. Dit komt weer van pas op het zomerkamp. Op de Insignepagina vind je alle insignes die we momenteel aanbieden met de bijbehorende eisen. Heb je ergens andere een leuk insigne gezien en wil je deze halen, vraag aan de leiding of het mogelijk is dat insigne te behalen.

Zomerkamp

Elk jaar gaan we natuurlijk op zomerkamp. Het zomerkamp vindt bijna altijd plaats in de eerste week van de basisschoolvakantie.