Oudervertegenwoordiging

Terug van weg geweest is er voor de verkenners begin 2019 een oudervertegenwoordiger aangesteld. In het verleden is dit een standaard geweest, de afgelopen jaren hebben wij deze niet gehad. Op deze pagina leest u alles over de oudervertegenwoordiging van de verkenners.

Wie is de oudervertegenwoordiger?

Roeland Siegers zal zich opstellen als de oudervertegenwoordiger namens de verkenners. Roeland Siegers is ouder van twee verkenners.

Wat is de rol van de oudervertegenwoordiger?

De oudervertegenwoordiger is aanwezig bij de groepsraad, en kan daarnaast als aanspreekpunt fungeren voor andere ouders indien het zaken betreft waarvoor de leiding minder snel benadert wordt. Zo kan de oudervertegenwoordiger bijvoorbeeld bepaalde zaken bespreken met het leidingteam, of meenemen naar de groepsraad indien nodig.

Wat is de groepsraad?

De groepsraad wordt gevormd door de leiding van alle speltakken, andere vrijwilligers en het bestuur. De groepsraad vergadert 6 x per jaar en tijdens deze vergaderingen worden belangrijke zaken besproken, zoals de jaarplanning, de groepsactiviteiten en de ontwikkeling van de groep en de leiding zelf. Bij de groepsraad is voor iedere speltak ook een oudervertegenwoordiger aanwezig die de belangen van de jeugdleden die nog niet bij de groepsraad mogen zijn vertegenwoordigd.

Contact opnemen

U kunt met Roeland in contact komen via onderstaand contactformulier. Op verzoek verstrekt de verkennersleiding ook Roeland zijn contactgegevens.