Oudervertegenwoordiging

Wie is de oudervertegenwoordiger?

Natasja Visser zal zich opstellen als de oudervertegenwoordiger namens de verkenners. Natasja Visser is ouder van een verkenner en een gids.

Wat is de rol van de oudervertegenwoordiger?

De oudervertegenwoordiger is aanwezig bij de groepsraad, en kan daarnaast als aanspreekpunt fungeren voor andere ouders indien het zaken betreft waarvoor de leiding minder snel benadert wordt. Zo kan de oudervertegenwoordiger bijvoorbeeld bepaalde zaken bespreken met het leidingteam, of meenemen naar de groepsraad indien nodig.

Wat is de groepsraad?

De groepsraad wordt gevormd door de leiding van alle speltakken, andere vrijwilligers en het bestuur. De groepsraad vergadert 6 x per jaar en tijdens deze vergaderingen worden belangrijke zaken besproken, zoals de jaarplanning, de groepsactiviteiten en de ontwikkeling van de groep en de leiding zelf. Bij de groepsraad is voor iedere speltak ook een oudervertegenwoordiger aanwezig die de belangen van de jeugdleden die nog niet bij de groepsraad mogen zijn vertegenwoordigd.

Contact opnemen

U kunt met Natasja in contact komen via onderstaand contactformulier. Op verzoek verstrekt de verkennersleiding ook Natasja haar contactgegevens.