Oudervertegenwoordiging Welpen

De oudervertegenwoordiger is een functie bij scoutinggroepen die aangesloten zijn bij Scouting Nederland en statutair een (groeps)vereniging zijn. Elke leeftijdsgroep heeft in principe één oudervertegenwoordiger, dat betekent dat we bij de Scouting Jan van Hoof een oudervertegenwoordiger voor de bevers, welpen, scouts en explorers hebben. Deze oudervertegenwoordigers zijn ouders van kinderen die bij die speltak zitten.

De oudervertegenwoordigers vertegenwoordigen de belangen van de kinderen die lid zijn van de groep, en daarmee indirect ook de belangen van de andere ouders. Ze vergaderen mee in de groepsraad en zijn – naast de leiding – het aanspreekpunt voor de andere ouders. Andere ouders die bepaalde punten willen aankaarten of problemen hebben met de speltakleiding, kunnen bij de oudervertegenwoordiger terecht.

Aanwezigheid bij groepsactiviteiten zoals overvliegen is geen verplichting, maar wordt wel op prijs gesteld.

Dat er oudervertegenwoordigers in het leven zijn geroepen, heeft alles te maken met de status van “vereniging” van een scoutinggroep. In een vereniging hebben de leden invloed op het gevoerde beleid. De leden van een scoutinggroep zijn echter voor een groot deel minderjarig. Daarom nemen hun ouders, de wettelijke verantwoordelijken van de kinderen, die invloed in hun plaats over.

Heeft u als ouder interesse om oudervertegenwoordiger van de welpen te worden? Neemt u dan contact met ons op via contact@janvanhoof.nl