Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Spelen in een veilige omgeving is belangrijk bij Scouting. Kinderen en jongeren moeten zich in een uitdagende omgeving kunnen ontwikkelen door het spelen van het Scoutingspel. Ook op het vlak van sociale veiligheid zijn er duidelijke afspraken gemaakt en worden er handvatten geboden. Zo hebben wij van al onze vrijwilligers een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) (Justis: Wat is een VOG?). Deze wordt om de drie jaar vernieuwd.


Ga hier terug naar de hoofdpagina over “sociale veiligheid”

Lees hier meer over: gedragsregels

Lees hier meer over: omgangregels

Lees hier meer over: Scoutingregels

Lees hier meer over het aannamebeleid van nieuwe vrijwilligers

Lees hier meer over de VOG

Lees hier meer over: vertrouwenspersoon