Scoutingregels

1. We zijn trots op onszelf, op ons team en op Scouting

Ga met respect om met iedereen én met de faciliteiten op en rond het gebouw. Dit geldt voor iedereen op de club, ook voor bezoekers. Gebruik de Scouting Regels actief: in het clubhuis, binnen je team, tijdens de training en als leider. Zo kunnen we onze identiteit versterken en onze gastvrijheid, sportiviteit, gezelligheid en prestatie in stand houden.

2. We zijn betrokken lid van Scouting

Scouting kan niet zonder de inzet van vrijwilligers. Ieder zet zich op zijn eigen manier in voor onze vereniging. Zo houden we deze met elkaar draaiende.

3. We zijn teamspelers

Gedraag je als een teamspeler en toon respect voor de inzet van je teamgenoten. Let op je taalgebruik en scheld nooit iemand uit.

4. We spelen het spel sportief

Scouting op een sportieve manier. Dit betekent sportief gedrag tegenover je medespelers, je tegenstander, je coach, de (ouder)manager én tegenover de kaderleden.

5. We hebben respect voor het bestuur en kaderleden

Laat het/de bestuur/kaderleden in zijn of haar waarde, ook als je het niet eens bent met de beslissing. Net als bij scouting leden is er bij kaderleden ook verschil in ervaring en aanleg. Respecteer dit.

6. We zijn als leidingteam een voorbeeld voor de rest

Coaches, leiding en (ouder)kaderleden hebben een belangrijke voorbeeldfunctie in het uitdragen van de Scouting Rules naar onze leden. Stel je bij een bijeenkomst als gastheer/gastvrouw op voor de leden en bezoek.

7. We zetten ons in tijdens de bijeenkomst.

Zet je tijdens de opkomsten in en doe op een sportieve en positieve manier mee.

8. We doen Scouting op een veilige manier

Houd je aan de afspraken voor ieders veiligheid.

9. We zijn voorbeeldige ouders/verzorgers

Stimuleer op een positieve manier aan en bekijk de activiteiten van je kinderen vanaf een afstand. Laat het geven van adviezen tijdens bijeenkomsten achterwege.

10. We zijn zuinig op elkaar en op gebouw en terrein

Het complex is van ons allemaal. Ga er zuinig mee om en houd met elkaar het gebouw en terrein schoon. Houd rekening met elkaar, rijd stapvoets en parkeer auto’s en fietsen alleen op de daarvoor bestemde plaatsen.


Ga hier terug naar de hoofdpagina over “sociale veiligheid”

Lees hier meer over: gedragsregels

Lees hier meer over: omgangregels

Lees hier meer over het aannamebeleid van nieuwe vrijwilligers

Lees hier meer over de VOG

Lees hier meer over: vertrouwenspersoon