Sociale veiligheid

Sociale veiligheid binnen Scouting betekent dat leden zich beschermd weten en voelen tegen grensoverschrijdend gedrag in de vereniging. Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we het overschrijden van normen (gedragscode) en de wet. Zoals bijvoorbeeld: zeden, verduistering, pesten, groepsdruk, geweld etc.

Samen met Scouting Nederland werken wij actief mee aan de bescherming van alle leden op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Bewustwording en preventie zijn belangrijke ingrediënten die bijdragen aan een sociaal veilige omgeving.

Gedragscode, omgangregels en Scoutingregels

Tijdens opkomsten en kampen worden er door de leiding onderling goede afspraken gemaakt en binnen teams spreekt men elkaar aan op ongewenst gedrag. De gedragscode/regels geeft grenzen aan in het contact met minderjarigen. Lees hier onze gedragsregels , omgangregels en onze Scoutingregels.

Deze regels dient door iedereen die een functie binnen onze Scoutinggroep vervult, te worden onderschreven.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven. Niemand associeert deze woorden met grensoverschrijdend gedrag. Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die scouting Jan van Hoof getroffen heeft om binnen onze organisatie een veilige omgeving te bieden. Wij verwachten deze van al onze vrijwilligers die gedurende het Scoutingseizoen en/of tijdens een (zomer) kamp verantwoordelijk zijn voor onze jeugd. Het Huishoudelijk regelement van Scouting Nederland biedt voldoende mogelijkheden om bij grensoverschrijdend gedrag en/of het niet overleggen van een VOG, leden te weren en/of uit te schrijven.

Aanstellingsbeleid
Om te zorgen dat de wensen en verwachtingen van (nieuwe) vrijwilliger(s) matchen met de wensen van onze organisatie voeren wij niet alleen intakegesprekken maar hebben we ook conform Huishoudelijk reglement van Scouting Nederland, afgesproken dat de eerste 3 maanden een soort proefperiode zijn. In die proefperiode zoemen we o.a. in op de inhoudelijk functie, de gedrag/omgangs/scouting-regels, het Huishoudelijk reglement en allerlei trainingen die onze (nieuwe) vrijwilliger kan volgen om zich zo snel als mogelijk onderdeel te voelen van onze organisatie. Als bestuur maken wij gebruik van diverse methodieken die door Scouting Nederland zijn ontwikkeld. Lees hier meer over het aannamebeleid van nieuwe vrijwilligers

Vertrouwenspersoon

We willen dat iedereen die lid is van Scouting Jan van Hoof-groep zich daar thuis en veilig voelt. Toch kan het zijn de je in een situatie komt waarover je graag met iemand in vertrouwen wilt kunnen praten. Dit geldt zowel voor jeugdleden, hun ouders/verzorgers en voor vrijwilligers. Lees hier meer over de: vertrouwenspersoon 


Lees hier meer over: gedragsregels

Lees hier meer over: omgangregels

Lees hier meer over: Scoutingregels

Lees hier meer over het aannamebeleid van nieuwe vrijwilligers

Lees hier meer over de VOG

Lees hier meer over: vertrouwenspersoon 


Heb je vragen of wil je met iemand praten?

Je kan altijd terecht bij het bestuur via onze groepsbegeleider Daniël via groepsbegeleiding@janvanhoof.nl


Wij kiezen er bewust voor om geen telefoonnummers van onze vrijwilligers op de website te vermelden, onze bestuurders zijn via e-mail goed bereikbaar. Indien u ouder van een jeugdlid bent en behoefte hebt aan een telefoonnummer van de speltakleiding of een van de bestuursleden kunt u deze vragen door een mail te sturen naar het betreffende speltak of bestuur/groepsbegeleider.