Project veilig verkeer GA

Sinds juli 2017 is de Scouting Jan van Hoof gevestigd op GoudAsfalt. GoudAsfalt is een terrein gesitueerd nabij het Veenweide park, met uitgestrekte mogelijkheden om buiten te spelen. Het GoudAsfalt terrein biedt naast vele mogelijkheden ook uitdagingen. Één van de uitdagingen is de verkeersveiligheid.

Waarom biedt de verkeersveiligheid een uitdaging?

De vele activiteiten en reuring op het GoudAsfalt terrein gaan samen met een toenemende verkeersdrukte. Langzaam rijdend verkeer is gewenst gezien het clubhuis van de Scouting Jan van Hoof aan de route naar het parkeerterrein ligt, en omdat zij zich met haar activiteiten voornamelijk op kleine kinderen richt. De Scouting Jan van Hoof ziet daarom uitdaging in de verkeersveiligheid en zet zich om deze reden in om de verkeersveiligheid op GoudAsfalt te verbeteren.

Wat gaan we doen om de verkeersveiligheid te verbeteren?

Er zullen verkeersdrempels gemonteerd worden op het asfalt om de snelheid van het passerende verkeer te beperken. De drempels worden tweedehands aangeschaft en krijgen op het GoudAsfalt terrein een nieuw leven. Er worden meer verkeersdrempels aangeschaft dan nodig rond het clubhuis, zodat er desgewenst elders op het terrein ook verkeersdrempels
gemonteerd kunnen worden.

De 5 sets verkeersdrempels liggen tijdelijk in het scoutslokaal

Update 1 augustus – drempels ophalen

Op 1 augustus zijn 5 sets verkeersdrempels opgehaald. De verkeersdrempels zijn tijdelijk opgeslagen in het scoutslokaal en zullen binnenkort gemonteerd worden.

Update 1 september – drempels monteren

Een drietal drempels zijn gelegd langs het clubhuis. Tijdens het observeren van de passerende automobilisten op de klusdag blijkt dat de drempels het gewenste resultaat hebben, iedereen passeert met een rustige gang het clubhuis.

De resterende drempels zullen gelegd worden nabij het strandpaviljoen. Dit is een ander punt op GoudAsfalt waar de verkeersveiligheid verbetert dient te worden.

Update 3 september – ‘Verkeersmaatjes Victor Veilig

Deze week zijn er twee Verkeersmaatjes ‘Victor Veilig’ aangeschaft. De vlaggetjes zijn inmiddels bevestigd met montagekit, het wachten is nu geslagen.

Op de zaterdagen zullen de verkeersmaatjes dienst doen als verkeersregelaars naast het clubhuis om het verkeer extra te attenderen op de mogelijkheid dat kinderen plotseling op de doorgang voor het verkeer lopen.

De verkeersmaatjes in volle glorie

De eerste dienst van onze verkeersmaatjes