Wat zijn speltakken?

Een speltak is de benaming die Scouting Nederland gebruikt om een leeftijdsklasse aan te geven waarin Scoutingactiviteiten worden ondernomen. Naast een leeftijdscategorie, geeft het ook aan of jongens en meisjes gescheiden of samen in een groep activiteiten ondernemen.