Worden leidingleden gescreend?

Spelen in een veilige omgeving is belangrijk bij Scouting. Kinderen en jongeren moeten zich in een uitdagende omgeving kunnen ontwikkelen door het spelen van het Scoutingspel. Ook op het vlak van sociale veiligheid zijn er duidelijke afspraken gemaakt en worden er handvatten geboden. Zo hebben wij van al onze vrijwilligers een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) (Justis: Wat is een VOG?). en streven we ernaar dat er binnen ieder leidingteam in ieder geval één iemand met een EHBO-diploma is.

Lees hier meer over “sociale veiligheid” bij Scouting Jan van Hoof-groep: https://www.janvanhoof.nl/sociale-veiligheid/