Update corona-maatregelen

14 januari vond een persconferentie pl­aats waarin versoepe­lingen werden aangek­ondigd onder andere voor sportclubs, kun­st en cultuur. Jeugd­organisaties werden in eerste instantie niet genoemd, maar de kogel is door de kerk: alle Scoutinglo­caties mogen weer na 17.00 uur open, zow­el binnen als buiten!Lees op onze corona-informatiepagina meer over de huidige maatregelen binnen Scouting: https://www.janvanhoof.nl/coronamaatregelen/