Jantje Beton Collecte 2022

vrijwilligers en kinderen van de JvH gaan deze week op pad in Gouda voor de jaarlijkse Jantje Beton Collecte

Deze landelijke collecte kent een unieke formule: 50% van de opbrengst mogen de deelnemende jeugdclubs zelf besteden. (Voor onze groep is dit voor de kampen) De andere helft gaat naar Jantje Beton en wordt ingezet voor ondersteuning aan allerlei projecten voor jeugd en jongeren op het gebied van leef- en speelruimte, verspreid over het hele land.

We hopen op uw steun!