Update!

Beste ouders, verzorgers,

Scouting Jan van Hoof volgt de ontwikkelen op de voet en handelt naar de opgelegde maatregelen van de overheid. Sinds zaterdag 19 december 2020 liggen daarom de opkomsten bij onze scoutinggroep stil. Ter vervanging bieden onze speltakken digitale opkomsten aan. Bij de
persconferentie van dinsdag 2 februari 2021 zijn de maatregelen in Nederland aangepast. Er wordt hierdoor ruimte gemaakt om naast het buiten sporten voor de jeugd, ook andere fysieke jeugdactiviteiten op te starten.

Op basis van de nieuwe richtlijnen heeft Scouting Nederland een protocol opgesteld onder welke voorwaarden er weer opkomsten mogelijk zijn. Scouting Jan van Hoof heeft deze voorwaarden bestudeerd en is tot de conclusie gekomen dat onder aanvullende voorwaarden het weer mogelijk is om opkomsten te kunnen gaan draaien. We kunnen daarom vanaf zaterdag 6 februari 2021 weer starten met onze opkomsten.

Wij kunnen ons voorstellen dat het voor u te snel komt dat wij weer opkomsten gaan draaien. We willen daarom benadrukken dat het voor uw zoon/dochter niet verplicht is om mee te draaien met de opkomsten. Wilt u uw zoon/dochter dan wel afmelden bij de speltakleiding?

Een compleet overzicht van de geldende aanvullende regels vind u ook op https://www.janvanhoof.nl/coronamaatregelen.
We zullen deze regels strikt moeten gaan naleven. Wij willen het virus niet verder verspreiden, ook willen we een veilig klimaat voor onze jeugdleden en vrijwilligers creëren. Bespreek de bovenstaande regels daarom met uw kinderen. Het kan helaas ook voorkomen dat de leiding uw kind weer naar huis stuurt omdat de regels niet worden nageleefd, wij hopen dat u hier begrip voor kunt opbrengen.

De opkomsttijden veranderen niet ten opzichte van voor de laatste lockdown. Een overzicht van de opkomsttijden vind u in de bijlage bij de regels. In de verband met de avondklok is het nog nietmogelijk om te starten met de opkomsten van de explorers. Wanneer de avondklok vervalt, zullen we opnieuw bekijken of opkomsten voor de explorers mogelijk zijn.

Naast de bovenstaande aanvullende regels hanteren we ook de gebruikelijke regels. Zo ziet de leiding van de speltak graag als uw kind niet aanwezig kan, een afmelding tegemoet. Dit kan op de gebruikelijke manier bij de speltakleiding. Ook is het weer mogelijk voor vriendjes en vriendinnetjes van onze jeugdleden om mee te draaien met onze opkomsten. Hiervoor gelden ook de bovengenoemde regels en graag van te voren aanmelden bij de speltakleiding.

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de speltakleiding van uw zoon of dochter via de gebruikelijke manier of met het bestuur via groepsbegeleiding@janvanhoof.nl.

Het bestuur van Jan van Hoof Groep Gouda is de komende tijd, nodig, bereikbaar voor alle vragen, alsmede eventueel benodigde hulp/assistentie om de komende tijd. We denken graag mee in
oplossingen om deze moeilijke periode gezamenlijk zo goed mogelijk te kunnen doorkomen.

We zullen u zodra er nieuwe informatie is, actief informeren over de nieuwe actuele situatie .

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van Scouting Jan van Hoof