update corona maatregelen

Beste ouders/verzorgers, beste leden,

De afgelopen dagen bleef het aantal positieve tests onverminderd hoog. Ruim zevenduizend per dag. Om het Corona virus terug te dringen en de zwaar belaste gezondheidszorg te verlichten, maakte het kabinet dinsdagavond wederom nieuwe coronamaatregelen bekend. We gaan naar een gedeeltelijke lockdown vanaf woensdag 14 oktober 22:00 uur. Er wordt ingegrepen op die plaatsen waar het risico op overdracht van het virus het grootst is. Cafés en restaurants moeten dicht, de groepsgrootte bij bezoek wordt kleineren en ook de amateursport wordt grotendeels stilgelegd.

Invloed van de verscherpte maatregelen op onze scoutingactiviteiten

Binnen onze groep houden we ons aan het Protocol zoals opgesteld door Scouting Nederland. Hierop kunnen enkele groepseigen afspraken van toepassing zijn.

Voor jeugdleden tot en met 17 jaar kunnen de scouting opkomsten doorgang  blijven vinden. Inactieve momenten zoals het zitten in een kring en kampvuur gerelateerde activiteiten zijn helaas niet mogelijk. De programma’s tijdens de opkomsten zullen hierop ook aangepast zijn. Voor onze leden vanaf 18 jaar, waaronder dus ook veel leidingleden van uw zoon of dochter, geldt dat fysieke opkomsten van hun eigen speltak (De Stam) helaas niet mogelijk zijn. Positief bekeken geldt dat zij hun (scouting) energie dan ook uit de opkomsten van de speltak waar zij leiding zijn moeten halen en dit mogelijk dus resulteert in uitdagende opkomsten in een bijzondere tijd.

De hernieuwde maatregelen gaan in vanaf donderdag 15 oktober en gelden in ieder geval de komende vier weken. Alle informatie hierover treft u op onze website: www.janvanhoof.nl/coronamaatregelen