Update 2

Update van het bestuur:

Beste ouders/verzorgers, leden en sympathisanten van de Jan van Hoof – groep,

Om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, heeft het kabinet zondag besloten om alsnog de scholen en de kinderopvang in Nederland te sluiten. Horecagelegenheden en sportclubs moeten vanaf zondag 15 maart 18.00 uur de deuren sluiten. De maatregelen gelden tot en met 6 april. De eerder aangekondigde maatregelen zijn daarmee aangescherpt én met een week verlengd tot 6 april 2020.

Scouting Jan van Hoof volgt de ontwikkelingen op de voet en handelt naar de opgelegde maatregelen. Dat betekent dat de opkomsten voor ALLE Speltakken en de activiteiten waaronder het Pannenkoekenfestijn, de Groepsraad alsmede de diverse weekendkampjes die de komende tijd gepland stonden helaas NIET doorgaan. Ook informele bijeenkomsten, hoe klein ook, kunnen we op dit moment niet langer faciliteren. We roepen eenieder tevens op om verstandig te handelen en sociale contacten zoveel als mogelijk te beperken.

De opkomsten zullen zodra dit kan na 6 april weer hervat worden. Wat betreft de weekendkampjes adviseren wij iedere speltak deze in ieder geval tot 1 mei te annuleren. Niemand kan in de toekomst kijken, ook wij niet. Door weekendkampjes en/of bijzondere opkomsten pas weer te plannen zodra dit weer mogelijk is voorkomen we een hoop onzekerheid en wellicht een tweede teleurstelling mochten deze maatregelen langer van kracht blijven.

Het bestuur van Jan van Hoof Groep Gouda is de komende tijd,waar nodig, bereikbaar voor alle vragen. We denken graag mee in oplossingen om deze moeilijke periode gezamenlijk zo goed mogelijk te kunnen doorkomen.

We zullen u zodra er meer informatie is, actief informeren over de nieuwe actuele situatie.

Mocht u vragen hebben over Scouting en het coronavirus ? Veel informatie is ook te vinden op de website van Scouting Nederland:
https://www.scouting.nl/nieuws/1856-vragen-en-antwoorden-over-scouting-en-het-coronavirus-covid-19.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van Scouting Jan van Hoof