Leuke groep welpen-meisjes zoekt Leiding

Voor het komende seizoen gaan we een nieuw leidingteam opzetten voor ons welpen-meisjes onderdeel. Dit omdat na enkele veranderingen het team nu bestaat uit slechts 2 personen en dit is niet voldoende voor dit onderdeel met ongeveer 20 meisjes van 7-11 jaar.

Nieuw team

De basis voor het nieuwe team wordt gevormd door Eva en Lianne. Zij zijn gestart in de afgelopen twee jaar en hebben het afgelopen zomerkamp meegemaakt. Ons doel is om een nieuw team samen te stellen waarin er een goede balans bestaat tussen nieuwe leiding en wat meer ervaren leiding. Het nieuwe team zal kunnen rekenen op extra ondersteuning van een bestuurslid met veel ervaring als leiding.

Welpen-meisjes een groot succes

welpenmeisjes-2013-02-09In 2006 zijn we met groot enthousiasme gestart met het kabouter-onderdeel voor meisjes van 7-11 jaar. Later heeft dit onderdeel de naam welpen-meisjes gekregen. In de loop van de jaren is het ledental bij dit onderdeel gestaag gestegen tot de rond 20 meisjes nu. Daarmee is het een groot succes geworden voor onze groep en blijkbaar voorzien we in een behoefte met dit onderdeel.

Bij de start in 2006 hebben we er bewust en met overtuiging voor gekozen om de meisjes van 7-11 jaar een apart onderdeel te geven en niet te mengen met de welpen-jongens. Dit omdat we zien en erkennen dat er verschillen in interesse bestaan tussen jongens en meisjes. We hebben daarbij de indruk dat dit ook gewaardeerd wordt. Daarom willen we er alles aan doen om dit meisjes-onderdeel voor onze groep te behouden.

Oproep

We zijn op zoek naar 2 of 3 extra mensen (16 jaar of ouder, m/v) voor het nieuw op te zetten leidingteam.  Vind je het leuk om samen met elkaar activiteiten te organiseren voor meisjes in de leeftijd van 7-11 jaar meld je dan aan! Mensen met scouting- en/of leidingervaring zijn natuurlijk bijzonder welkom, maar ook mensen zonder deze ervaring. Je bent van harte welkom in onze groep.

Contact

Mocht je vragen hebben, je willen aanmelden of eens vrijblijvend hierover willen praten, natuurlijk is dat mogelijk. Je kunt hiervoor bellen met Daan Blitz (bestuurslid): 06-15637494 of mailen naar nieuwteam@janvanhoof.nl.

Wat doet een leidingteam?

Het leidingteam organiseert de wekelijkse opkomsten, een weekendkamp en het zomerkamp. Het organiseren van de wekelijkse opkomsten gebeurt  vaak door twee personen en kampen worden door het gehele team voorbereid.  De activiteiten zijn veelzijdig en er is veel vrijheid in de keuze ervan zodat de leiding er veel creativiteit in kwijt kan. Vanuit Scouting is er ondersteuning in de vorm van programmamateriaal en er zijn trainingen voor (nieuwe) leiding beschikbaar.

Over ons

Scouting Jan van Hoof-groep draait volledig op enthousiaste vrijwilligers. Veel leiding- en bestuursleden zijn ooit binnen onze groep jeugdlid geweest en hebben al vroeg hun passie voor Scouting ontwikkeld.  Onze groep kent momenteel 5 verschillende onderdelen voor jeugdleden van 7-18 jaar en er is een jongerentak: Stam Arendsoog. Ons bestuur heeft 9 leden waaronder 2 ouders van jeugdleden. Binnen het bestuur hebben we een drietal mensen die de onderdelen begeleiden.

Tot slot

Denk aan onze welpen-meisjes! Als je interesse hebt, wacht niet te lang want het nieuwe seizoen staat al voor de deur.

Alvast bedankt namens de welpen-meisjes,

Daan Blitz en Idsard Tinga

Groepsbestuur

Email: nieuwteam@janvanhoof.nl

Telefoon: 06-15637494 (Daan Blitz)

Download brief als pdf bestand