Enquête!

Beste ouders en verzorgers,
 
Afgelopen zaterdag hebben we met de PR commissie besloten een klein onderzoek te houden. Door middel van dit onderzoek willen we de Jan van Hoof-groep onder de loep nemen en kijken hoe er over ons gedacht wordt. Daarnaast willen wij graag inventariseren hoe ouders, leiding, jeugdleden en andere betrokkenen geinformeerd willen worden. Dit biedt de groep de gelegenheid om stil te staan bij eventuele gewenste veranderingen.

Hoe meer mensen het invullen hoe betrouwbaarder de resultaten zijn. De enquête is anoniem, geef dan ook echt je mening. Daar hebben wij veel meer aan.

Klik hier voor de enquête!

Het onderzoek zal aflopen op 1 mei 2013.
 
Alvast heel bedankt voor jullie medewerking!
de PR commissie.