Er staat nu niets op deze agenda, maar er is bij ons altijd wel wat te doen.