Inschrijfformulier lidmaatschap

Leuk dat je lid wil worden!

Je bent beland op de inschrijfpagina van Scouting Jan van Hoof-groep Gouda. Hier kun je je inschrijven bij onze groep.

Heb je vragen of lukt het inschrijven niet? Neem dan contact op met de ledenadministratie via: ledenadministratie@janvanhoof.nl

——————————————————————————————————————–

In verband met de privacy-wetgeving wordt dit inschrijfformulier gebruikt voor de inschrijving en ledenadministratie van scouting Jan van Hoof-groep Gouda. De ingeleverde formulieren worden zorgvuldig bewaard en digitaal geregistreerd in Scouts Online als lidgegevens.

Voor meer informatie verwijzen we u naar ons privacybeleid.

In het geval dat een venster in het formulier niet ingevuld kan worden, vul dan niet van toepassing in.

  Je naam

  Je e-mailadres

  ====================================

  Gegevens aankomend lid:

  Inschrijven voor de speltak:

  Lid sinds:

  Voornaam:

  Voorletters:

  Achternaam:

  Geboortedatum:

  Geboorteplaats:

  Geboorteland:

  Straat + huisnummer:

  Postcode:

  Plaats:

  E-mailadres lid:

  Telefoonnummer lid:

  ====================================

  Gegevens ouders/verzorgers:

  Contactgegevens ouder/verzorger 1:

  Naam:

  Telefoonnummer:

  E-mailadres:

  Contactgegevens ouder/verzorger 2:

  Naam:

  Telefoonnummer:

  E-mailadres:

  ====================================

  Informatie voor de speltakleiding:

  Beperkingen/bijzonderheden/medicatie/allergieën:

  Zwemdiploma

  Beeldmateriaal:
  Tijdens (groeps)activiteiten worden mogelijk foto's en/of filmpjes gemaakt. Deze kunnen gebruikt worden voor publicatie op de sociale mediaprofielen, in groepscorrespondentie (nieuwsbrief, website) of interne vertoning. Wij vragen eenmalig toestemming hiervoor. Deze toestemming kan te allen tijde ingetrokken worden.
  Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s/video’s.
  Ik geef wel toestemmingIk geef geen toestemming
  Indien je wel bezwaar heeft, wil je dan aangeven wat wij anders kunnen doen?

  ====================================

  Bekendheid Scouting

  Hoe bent u bij onze Scoutinggroep terecht gekomen?

  ====================================

  Tot slot, wil je nog iets kwijt? dat kan hieronder: