Onze organisatie

Scouting Jan van Hoof-groep biedt jongens en meisjes een toffe vrijetijdsbesteding die helpt bij het ontwikkelen ieder jeugdlid persoonlijk. Dat doen we op een plezierige en uitdagende manier met een duidelijke structuur. Scouting leert kinderen respect, zelfstandigheid en samenwerken en draagt samen met de jongeren een steentje bij aan onze maatschappij.

Onze Scoutinggroep is opgebouwd uit verschillende leeftijdsgroepen, ook wel speltakken genoemd. Iedere speltak kent een leidingteam waarvan één persoon teamleider en aanspreekpunt is.

Bestuur:

Achter de schermen kan de JvH worden opgedeeld in een groepsvereniging (Scouting Jan van Hoof-groep) en een beheerstichting (Stichting Scouting Jan van Hoof-groep). De groepsvereniging bestaat weer uit verschillende speltakken en wordt aangestuurd door het groepsbestuur. De groepsraad is te vergelijken met de algemene ledenvergadering.

Sommige leden zitten in beide besturen en sommigen in één bestuur. Voor het gemak wordt met beide besturen tegelijk vergaderd en zien we deze mensen als één bestuur, met een verdeling van de taken. 

Organisatieoverzicht:

Scouting Jan van Hoof-groep wordt gerund door vrijwilligers, op bestuurlijk en op uitvoerend niveau. Met veel plezier besteden zij hun vrije tijd aan Scouting.

De rollen in het kort

Speltakleiding

De speltakleiding verzorgt de wekelijkse bijeenkomsten en alles wat daarbij komt kijken. De leidingteams functioneren zoveel mogelijk zelfstandig onder leiding van hun teamleiders, waarbij zij worden ondersteund door het Groepsbestuur

Groepsraad

De groepsraad wordt gevormd door alle vrijwilligers van de groep: de leidinggevenden, het bestuur, de mensen met andere functies en één afgevaardigde ouder per leeftijdsgroep. De groepsraad is de algemene ledenvergadering van de groep, en binnen deze vergaderingen worden de belangrijkste beslissingen genomen. Bij onze groep hebben wij ongeveer 5 a 6 groepsraden per jaar.

Groepsbestuur

Het groepsbestuur is het dagelijkse bestuur van de groep en houdt zich onder andere bezig met de ondersteuning van leidingteams en het groepsbrede beleid.

Stichting 

De beheerstichting beheert de bezittingen van de groep. Dat betekent dat de stichting zich onder andere bezig houdt met de financiën en onderhoud van het gebouw.

Ondersteunende functies

Naast de leidinggevenden en bestuurders kennen we nog een heleboel functies en taken die er voor zorgen dat onze jeugdleden het Scoutingspel kunnen spelen. Denk daarbij aan bijvoorbeeld klusgroep, een webmaster en de ledenadministratie.

De functies worden bekleed door – vaak oudere leden, soms naast een leidinggevende functie maar vaak ook los van de leiding of door ouders of externen.

Oudervertegenwoordiging

In de groepsraad worden de jeugdleden van een speltak mede vertegenwoordigd door een ouder/vertegenwoordiger van een jeugdlid in die speltak. Jeugdleden en ouders/vertegenwoordigers van jeugdleden kunnen hun vragen of suggesties bij deze vertegenwoordigers kwijt of via deze vertegenwoordigers ter bespreking in de groepsraad aanbrengen. Uiteraard blijft ook de mogelijkheid om de leiding en het bestuur rechtstreeks  te benaderen.

Lees hier meer over de oudervertegenwoordiging.

Momenteel zijn wij op zoek naar enthousiaste ouders voor vertegenwoordiging van de Bevers, Welpen en Explorers. Heeft u interesse hierin of wilt u meer informatie, neem dan contact op met onze secretaris.