Corona maatregelen

Laatste update: 28 augustus 2021


Helaas is het virus nog niet verdwenen en zal nog niet alles verlopen zoals ‘vroeger’ en volgen we de richtlijnen die zijn opgesteld door Scouting Nederland. Zoals het er nu uitziet gaan we wel als vanouds elke week een opkomst houden op de oude/normale tijden, daar zijn we erg blij mee.

Mocht u vragen hebben, schroom dan niet om contact op te nemen met het leidingteam of met het bestuur via: groepsbegeleiding@janvanhoof.nl


Naast de algemene en hygiëne richtlijnen vanuit de overheid geldt het volgende specifiek voor ons:

  • De allerbelangrijkste regel: Blijf thuis bij één of meer van de volgende klachten: Verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen, koorts, diarree, verminderde reuk en/of smaakverlies. Ook indien er een huisgenoot ziek is (of wie dan ook binnen het gezin) moeten we vragen om thuis te blijven. Tevens is het belangrijk dat de klachten minimaal 24 uur weg zijn (ook van de eventueel zieke huisgenoot).
  • Positief getest? Kom niet naar Scouting en volg de aanwijzingen van de GGD. Als je weer helemaal beter bent kun je weer naar Scouting.
  • Leiding houdt bij scouts en explorers 1,5 meter afstand tot de jeugdleden tijdens andere momenten dan sport-, spel- en bewegen
  • Naast de bovenstaande aanvullende regels hanteren we ook de gebruikelijke regels. Zo ziet de leiding van de speltak graag als uw kind niet aanwezig kan, een afmelding tegemoet. Dit kan op de gebruikelijke manier bij de speltakleiding.

Gezondheidscheck:

Wordt tenminste een vraag met ‘ja’ beantwoord? Dan kun je niet deelnemen aan de opkomst / activiteit.
Had je een of meerdere van deze klachten in de afgelopen 24 uur?
hoesten, verkoudsheidsklachten, verhoging of koorts, benauwdheid, reuk- en/of smaakverlies
Ben je op dit moment in isolatie omdat je positief getest bent op het coronavirus?
Ben je in quarantaine omdat je:

  • een huisgenoot/gezinslid of nauw contact bent van iemand bij wie het coronavirus is vastgesteld?
  • bent (terug)gekomen uit een COVID-19- risicogebied?
  • bent gewaarschuwd door de Coronamelder-app?