Corona maatregelen

Laatste update: 4 november 2020

Het nieuws over de maatregelen die de overheid neemt om het coronavirus te bestrijden, volgt elkaar snel op. Ondanks het mindere aantal besmettingen, krijgen we – in ieder geval voor twee weken – te maken met nieuwe maatregelen. Uiterlijk vanavond om 22:00 uur sluiten bibliotheken, theaters, musea, zwembaden en pretparken hun deuren. Ook buiten mogen mensen maar in groepen van twee met elkaar zijn en het reizen naar het buitenland wordt aan banden gelegd. Op termijn is een regionale avondklok ook een mogelijkheid wanneer het aantal besmettingen niet verder daalt.

We handhaven de bestaande maatregelen
De bekende vraag is weer in hoeverre de nieuwe maatregelen effect hebben op onze activiteiten. Binnen onze groep zijn we naar onze mening voor deze situatie al voldoende afgeschaald. De nieuwe maatregelen vormen voor ons geen aanleiding om de bestaande maatregelen aan te passen. We houden dus de bestaande afspraken aan. Wel signaleren we dat onze regio eruit springt als het gaat om coronabesmettingen.

Welke Afspraken scherpen we aan ?

Door het aanscherpen van enkele afspraken kunnen we onze activiteiten zo goed en veilig mogelijk blijven uitvoeren. Daarom is het van belang om onderlinge contacten tussen speltakken (door het draaien in “bubbels”) en de totale tijdsduur van opkomsten zo minimaal mogelijk te houden.

Concreet houdt dit het volgende in:

 • Iedere speltak draait haar opkomsten met haar eigen stafteam. De minimale bezetting van je stafteam is drie personen. Pas onder deze bezetting is het mogelijk om andere kaderleden/ vrijwilligers in te zetten als leiding voor die dag.
 • Kaderleden/vrijwilligers kunnen enkel worden ingezet bij je speltak indien de minimale bezetting niet wordt behaald. De desbetreffende persoon heeft de afgelopen tien dagen niet gedraaid bij een andere speltak. (in  praktijk zal dit betekenen dat hij/zij de voorgaande week niet actief was bij een speltak)

We beseffen dat bovenstaande afspraken strikt zijn en mogelijk kunnen leiden tot uitval van een fysieke opkomst. Zodra het mogelijk is schalen we de afspraken uiteraard ook weer af.

Cijfers geven hoop

We zetten samen opnieuw een stap terug. Misschien vind je dat merkwaardig omdat het weer de goede kant op gaat en de tweede golf langzaam voorbij lijkt. Het kabinet luistert naar de signalen uit de ziekenhuizen, waar de druk alsmaar toeneemt. Dag en nacht werken mensen keihard om iedereen te helpen die coronazorg nodig heeft. Het is voor ons allemaal slecht als de druk op de zorg te groot wordt. De cijfers geven hoop en laten zien dat de huidige maatregelen werken. Desalniettemin blijft het voorlopig doorbijten en dat gaat ons lukken! 

De afgelopen weken bleef het aantal positieve tests onverminderd hoog. Ruim zevenduizend per dag. Er wordt ingegrepen op die plaatsen waar het risico op overdracht van het virus het grootst is. O.a. Cafés en restaurants moeten dicht, de groepsgrootte bij bezoek wordt kleineren en ook de amateursport wordt grotendeels stilgelegd.

Invloed van de verscherpte maatregelen op onze scoutingactiviteiten

Binnen onze groep houden we ons aan het Protocol zoals opgesteld door Scouting Nederland. Hierop kunnen enkele groepseigen afspraken van toepassing zijn.

Voor jeugdleden tot en met 17 jaar kunnen de scouting opkomsten doorgang  blijven vinden. Inactieve momenten zoals het zitten in een kring en kampvuur gerelateerde activiteiten zijn helaas niet mogelijk. De programma’s tijdens de opkomsten zullen hierop ook aangepast zijn. Voor onze leden vanaf 18 jaar, waaronder dus ook veel leidingleden van uw zoon of dochter, geldt dat fysieke opkomsten van hun eigen speltak (De Stam) helaas niet mogelijk zijn.

De hernieuwde maatregelen gaan in vanaf donderdag 5 november en gelden in ieder geval de komende twee weken.


De komende periode gelden voor alle opkomsten van Scouting Jan van Hoof de volgende regels:

We handelen conform de richtlijnen van het RIVM en Scouting Nederland:

 • Kinderen komen niet naar de opkomst bij één van de volgende symptomen: Neusverkoudheid, Hoesten, Benauwdheid of Koorts
 • Ook kom je niet naar de opkomst als iemand in hetzelfde huishouden (broertjes/zusjes/ouders enz.) koorts of benauwdheidsklachten heeft.
 • Ben je getest en is de testuitslag nog niet bekend, kom dan niet naar de opkomst
 • Ben je positief getest op COVID-19? Kom dan niet naar de opkomst. Als je weer helemaal beter bent, ben je weer welkom.  
 • Ben je negatief getest op COVID-19? Pas als je helemaal geen klachten meer hebt, ben je weer welkom.
 • Ook kom je niet naar de opkomst als iemand in je huishouden positief heeft getest op COVID-19. Je blijft tot 14 dagen na het laatste contact thuis.
 • Voorafgaand aan iedere opkomst vindt er een gezondheidscheck en aanwezigheidsregistratie plaats
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes
 • Schud geen handen
 • Voor alle leden onder de 18 jaar: Houdt 1.5 meter afstand tussen kind en leiding
 • Voor alle leden ouder dan 18 jaar en leiding: Houdt 1.5 meter afstand tussen iedereen.
 • Voor de opkomsten dien je je handen te wassen.

Op basis van de richtlijnen van de overheid, RIVM , gemeentelijke verordening en Scouting Nederland hebben we de komende tijd de volgende aanvullende regels:

 • De opkomsten vinden in principe buiten plaats bij ons clubhuis. Denk er dus aan om warme kleding mee te nemen naar de opkomst (welke eventueel vies kan worden)
 • Bij slecht weer wijken de welpen/bevers uit naar ons clubhuis. Bij slecht weer wijken de gidsen/verkenners uit naar het Zonnedak van GoudAsfalt.
 • Ouders zijn helaas niet welkom bij de opkomsten. Het halen en brengen van kinderen toegestaan. We richten een “Kiss and Ride” zone is aan het begin van het GoudAsfalt terrein. Zet hier de kinderen af en haal ze hier ook weer op. Loop a.u.b. niet mee naar het clubhuis. Bij de “Kiss and Ride” zone staat leiding voor het beantwoorden van eventuele vragen.
 • Kom niet te vroeg naar de opkomst. Je mag uiterlijk 10 minuten voor de opkomst aanwezig zijn, liever nog zien we dat je precies op tijd aanwezig bent.
 • Ga voor de opkomst naar de WC. Dit voorkomt toilet gebruik op het clubhuis.

Aangepaste opkomsttijden:

Opkomsttijden vrijdagavond:

 • Explorers: 20.00 uur – 22.00 uur.

Opkomsttijden zaterdag:

 • 09.30 uur – 11.30 uur: Welpen Jongens
 • 10.00 uur – 12.45 uur: Gidsen
 • 12.30 uur – 14.00 uur: Bevers
 • 13.45 uur – 16.30 uur: Verkenners
 • 15.00 uur – 17.00 uur: Welpen Meisjes

 • Opkomststijden 18+
  • Alle 18+ leden (Stam / VVJ) hebben geen fysieke opkomst.

 • Weekendkampen/overnachtingen:

Activiteiten met een overnachting zijn de komende tijd helaas niet toegestaan. De geplande weekendkampjes kunnen dan ook helaas geen doorgang vinden.

 • Gezamenlijke / groepsactiviteiten:

– Grote groepsactiviteiten gaan niet door, deze waren voor nu gelukkig niet gepland voor het najaar.

– Er worden geen gezamenlijke opkomsten gehouden.

Mocht u vragen hebben, schroom dan niet om contact op te nemen met het leidingteam of met het bestuur via: groepsbegeleiding@janvanhoof.nl