Contributie en andere kosten


Contributie

Ieder lid van de Jan van Hoof-groep betaalt contributie en is automatisch lid van Scouting Nederland. Van de contributie wordt het lidmaatschap bij Scouting Nederland betaald, gaat een deel naar de speltak voor de opkomsten, onderhouden we ons clubhuis +kampeermaterialen, worden groepsevenementen en de zomerkampen deel betaald.

Voor het seizoen 2023/2024 is de contributie, na goedkeuring door de Groepsraad, verhoogd met circa 5% ter dekking van de gestegen kosten van huur, gas/water/licht en
overige inkopen.

De contributie voor seizoen 2023-2024 is als volgt vastgesteld: 

  • € 142,50,- voor de jeugdleden van de Bevers.
  • € 210,- voor de jeugdleden van de speltakken Welpen-jongens, Welpen-meisjes,Verkenners, Gidsen, Explorers en Stam Arendsoog. (inclusief bijdrage zomerkamp)
  • € 87,- voor de leiding. (inclusief bijdrage zomerkamp)
  • € 66,- voor de leden van de Vrienden van Jan / of lidmaatschap via donateurschap, lees hier meer.
Opbouw contributie en rekenvoorbeeld:
De contributie wordt verdeeld over 10 maanden (september t/m juni)
In de contributie van € 210 is een bedrag inbegrepen van € 60 euro voor het
zomerkamp
Iemand die dus tussentijds lid wordt in november, betaalt: 8 x € 15,- contributie + € 60
voor zomerkamp. Totaal: € 180,-
Leden die niet op zomerkamp meegaan, krijgen de € 60,- terug

Wij vragen alle leden om een machtiging te verlenen voor automatische incasso. Men kan
hierbij kiezen uit een incasso in 1, 2 of 5 termijnen. Leden die geen gebruik maken van de automatische incasso, wordt verzocht direct het gehele bedrag bij het begin van seizoen te voldoen.

De contributie kan worden overgemaakt naar:
IBAN: NL83INGB0003632243
T.n.v. Stichting Scouting Jan van Hoof-groep Gouda
O.v.v. Contributie 2023-2024 + Naam + speltak
Wilt u bij het overmaken ook de naam en naam van de speltak van uw zoon/dochter vermelden? Dit scheelt een hoop gepuzzel voor onze penningmeester.

Mocht u nog vragen hebben over de contributie, dan kun je contact opnemen met de penningmeester via: penningmeester@janvanhoof.nl

Einde contributie

De contributie kan pas worden stopgezet, nadat is afgemeld bij de eigen leiding van de speltak en bij de ledenadministratie. Om de contributie stop te zetten, moet het uitschrijfformulier worden ingevuld.


Andere kosten:

Scoutfit (uniform)

Alle Scouts dragen een Scoutfit, (uitzondering van de Bevers) bestaande uit een blouse in de kleur van de speltak, met een das in de kleuren van onze Scoutinggroep en een dasring. Op de blouse komen badges en insignes. Een oude spijkerbroek en dichte schoenen die vuil mogen worden, completeren de Scoutfit. Een nieuwe Scoutfit (blouse, das, dasring en de eerste badges) kost, afhankelijk de speltak en van de maat van de blouse, tussen de € 42,00 en € 52,00.

Onze Bevers dragen geen Scoutfitblouse, maar een eigen groepsshirt. Een nieuw kledingpakket (rood T-shirt, das en dasring) voor de Bevers kost € 20,00.

Via de speltakleiding ontvangt u meer informatie over het bestellen van de kleding.

Zomerkampen

Het absolute hoogtepunt van het jaar is het zomerkamp tijdens de zomervakantie. Alle leden vanaf de speltak Welpen gaan op kamp. Bij de JvH vinden we het zomerkamp een onlosmakelijk onderdeel (sterker nog: de finale!) van het Scoutingseizoen, en dus vinden we het belangrijk dat alle leden dan meegaan. Daarom wordt een deel van het kampgeld (vanaf speltak Welpen) gespreid betaald in de contributie. Met deze contributie-gebonden zomerkampbijdrage kan een deel van de totale kosten van het jaarlijkse zomerkamp worden bekostigd.

Het andere deel van de kosten moet worden gefinancierd met de jaarlijkse financiële acties van de speltakken (zie onderaan deze pagina) en indien noodzakelijk aangevuld met een extra eigen bijdrage, dit is afhankelijk van locatie en duur van het kamp van de betreffende speltak.

Overige kosten

Incidenteel kan bij een uitstapje een eigen bijdrage van enkele euro’s gevraagd worden.


Financiële acties

Zoals gezegd wordt er veel kosten gemaakt voor het gebruik van materiaal, maar ook voor het gebruik van het clubhuis en ook de kampen behoeft de nodige financiële middelen. Daar deze kosten lang niet allemaal vergoed kunnen worden met de contributie lopen de leden iedere jaar twee financiële acties. (met uitzondering van de Bevers).

Een actie die we al velen jaren doen is de speculaasactie. In november verkopen de leden dan huis-aan-huis pakken speculaas voor een leuke prijs. De opbrengst hiervan wordt besteed aan programma’s en aan het zomerkamp. Verder doen de leden in maart ook mee met de landelijke collecte van Jantje Beton. De opbrengsten van deze actie worden gebruikt voor het zomerkamp- en het weekendkamp.


Voor ouders/verzorgers die moeite hebben met het betalen van een uniform of contributie? er kan een aanvraag gedaan worden bij het kinderfonds. zie de voorwaarden.

https://www.gouda.nl/direct-regelen/geld-en-werk/extras-bij-laag-inkomen/kinderfonds-brede-school/

25 euro korting op de contributie via de Rotterdam pas: https://www.rotterdampas.nl/acties/8463-scouting-jan-van-hoofgroep-gouda